data

Internettet er kilde til massevis af frit tilgængelige danske og udenlandske datasæt. Her vil vi løbende give links til interessante data, som man kan udforske, og som også bruge disse data til at illustrere problemer her på siden. Hovedfokus vil være på åbne danske datakilder, men alle spændende veldokumenterede datakilder har interesse.

Danske data

Danmarks Statistisks statistikbank er en ret fantastisk ressource for danske data. Statistikbanken giver adgang til et udpluk at tabellerne fra Danmarks Statistik, de er lette at eksportere, og der eksisterer tilmed en R-pakke, der kan hente data direkte fra statistikbanken.

Fem kommuner samt en region er gået sammen om et landsdækkende initiativ, der skal skabe transparens i den offentlige forvaltning og skabe grobund for datadreven vækst. Initiativet, som hedder Open Data DK, udspringer fra Open Data tiltagene i Aarhus, København, Vejle, Aalborg og Odense, og indeholder data om alt fra cykelregistreringer over kolonihaver til trafiktællinger.

Københavns kommune har stillet en række datasæt omkring København til rådighed. Det drejer sig om alt fra belægningsprocenter for p-pladser over skybrudsplaner til udlånsdata fra bibliotekerne.

I R-pakken DKdata forsøger vi at samle danske datasæt. Indholdet er ret magert, men det vil ændre sig over tid. Forslag til indhold modtages meget gerne.

Udenlandske data

Denne side indeholder en lang række spændende datasæt, der især er velegnede til undervisningsbrug. De er udførligt kategoriseret, så det er let at finde frem til et datasæt, der passer til en given situation.


R

R er lingua franca indenfor statistik og statistical computing.

Det kan varmt anbefales at følge R bloggers, der giver en bred introduktion til Rs mange facetter og er en god måde at holde sig orienteret om, hvad der sker med R og de tusindevis af pakker.

Enkelte bidrag fra denne side optræder også på R bloggers. Det er alle indlæg, der i sagens natur handler om R og er på engelsk, og en samlet liste kan ses her.


Indlæg om data

Nedenstående indlæg beskæftiger sig med analyse af konkrete datasæt: