Mere info

Her er samlet referencer og links til inspiration og yderligere information omkring statistik.

Bøger

Jeg har netop haft mulighed for at opdatere og udvide The R Primer, der er en samling af R baserede løsninger til spørgsmål og problemer, der gentagne gange er dukket op i forbindelse med statistisk vejledning af andre forskere. Indholdet dækker langt størstedelen af de spørgsmål man bliver stillet ved de statistiske konsulentordninger jeg har været en del af, og formen er at give eksempler på almindelige statistiske analyser i R, og hvordan man fortolker resultaterne. Det er ikke en lærebog, men mere en eksempelsamling, og den tidligere udgave har været flittigt brugt i konsultationerne til netop at give eksempler på, hvad der skal gøres.
Den nye udgave har 33% mere indhold og alle de gamle eksempler er også blevet opdateret i det omfang, at der er dukket nye og forbedrede R-pakker op.Der gemmer sig en ret velskreven lille bog i Alex Reinhart’s “Statistics done wrong”. De 12 kapitler kan læses uafhængigt af hinanden, og omhandler hver en situation, hvor det er let at komme til at bruge statistikken forkert, hvis man ikke er forsigtig. Kapitlerne dækker alt fra problemer med studier med for lidt styrke, over Simpsons paradoks og pseudoreplikation til reproducerbar forskning.
På trods af titlen diskuterer forfatteren ikke kun, hvad problemet er, men forklarer også, hvad man skulle og kunne have gjort i den pågældende situation, og giver fif til, hvordan man kan forsøge at undgå at falde i de samme fælder fremover. Bogen kan meget pædagogisk, og kan læses af alle.